Konfidencialitātes politika | Amitours.Rent

KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

SIA “Eurobuses” ir apņēmies un īsteno Jūsu privātuma aizsardzību pamatojoties uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679 (turpmāk tekstā – Regula). Šī privātuma politika izskaidro mūsu datu apstrādes paņēmienus un Jūsu iespējas attiecībā uz to, kādā veidā Jūsu personas dati tiek apkopoti un izmantoti.

Datu apkopošanas nolūki

Apkopojot Jūsu datus mēs pamatojamies uz sekojošiem principiem:

  1. Datu apstrāde ir nepieciešama līguma, kura viena līgumslēdzējpuse esat Jūs vai uzņēmums, kuru Jūs pārstāvat, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma vai darījuma noslēgšanas.
  2. Datu apkopošana un apstrāde ir nepieciešama mūsu uzņēmuma vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.
  3. Jūs esat devis savu piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Jūsu datus mēs apkopojam ar sekojošu nolūku:

  • Mēs apkopojam anonīmu statistiku par interneta vietnes lietošanu;
  • Mēs Jums sniedzam pakalpojumus;
  • Mēs Jums nodrošinām klientu atbalstu;
  • Mēs analizējam mūsu klientu raksturlielumus, lai izprastu klienta un tirgus vajadzības, lai izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus, kā arī mārketinga komunikācijas vajadzībām.

Apkopotie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar politiku, kas ir aprakstīta Regulā.

SIA “Eurobuses” uzņēmuma darbinieki un darbuzņēmēji datus lietos tikai iepriekš minēto mērķu nolūkā un lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti.

Atbildība par Jūsu datu apstrādi

Datu pārzinis, kas ir atbildīgs par šo datu apstrādi Jūsu valstī, ir attiecīgais uzņēmums SIA “Eurobuses”. Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, varat sūtīt e-pastu uz rent@amitours.lv.

SIA “Eurobuses” uzņēmuma darbiniekiem, kuriem ir pieeja personu identificējošai informācijai, tiek pieprasīta šīs informācijas aizsardzības nodrošināšana saskaņā ar šo privātuma politiku, piemēram, neizmantot informāciju citiem mērķiem, kā tikai pakalpojumu, kas ir nepieciešami klientam, sniegšanai.

Tikai attiecīgi iecelti un pienācīgi pilnvaroti SIA “Eurobuses” uzņēmuma darbinieki var piekļūt datiem, izmantojot savu lietotāja ID un personīgo paroli attiecīgās sistēmās.

Datu kopums, ko mēs ievācam un apstrādājam

Field Description
First Name Used to contact the customer for a rental service reservation by sending an e-mail or calling.
Last Name
Email Address
Phone Number
Pick up location Specifies the location where the customer wants to receive the car at the start of the rental service.
Drop off location Specifies the location where the customer wants to deliver the car at the end of the rental service.
Pick up date Specifies the date on which the customer wants to receive the car at the beginning of the rental service.
Drop off date Specifies the date on which the customer wants to deliver the car at the end of the rental service.
Pick up time Specifies the time on which the customer wants to receive the car at the beginning of the rental service.
Drop off time Specifies the time on which the customer wants to deliver the car at the end of the rental service.
Flight Number Used to monitor flight arrival times.
Custom pick up location Shows the location the client wants the car to be delivered if pick up location is set to custom.
Custom drop off location Shows the location the client wants the car to be delivered if drop off location is set to custom.
Vehicle Shows which vehicle the customer wants to receive in the rental service.
Full Excess By checking this option, customer notifies that he wants to receive full excess.
Half Excess By checking this option, customer notifies that he wants to receive half excess.
Reduction of Liablity / Risk By checking this option, customer notifies that he wants to receive reduction of liability / risk.
Additional Driver Shows how many additional drivers will be in the rental service.
Baby Seat Shows how many baby seats are required for a rental service.
Child Booster Seat Shows how many child booster seats are required for a rental service.
GPS Navigation Device By checking this option, the customer notifies that he wants to receive a GPS navigation device for the car rental service.
Coupon Code Used to receive discounts.
Street / Housenumber Used to identify the rental service client in the case of insurance claims, theft.
City / ZIP Used to identify the rental service client in the case of insurance claims, theft.
Birthday Shows whether the customer is old enough to have a driving licence with 3 years of seniority.
Driver's License Number Used to identify the rental service client in the case of insurance claims, theft.

 

Datu glabāšanas ilgums

Mēs glabāsim personisko informāciju, klienta un biznesa informāciju tik ilgi, cik nepieciešams, lai:

  • nodrošinātu produktus, pakalpojumus un informāciju, kuru Jūs vai Jūsu uzņēmums ir pieprasījis;
  • sazinātos ar Jums par pieprasījumu, kuru Jūs mums esat iesniedzis;
  • administrētu Jūsu izvēles un tiesības, kuras Jūs esat īstenojis saskaņā ar šo privātuma politiku.

 

Jūsu iespējas piekļūt Jūsu datiem, labot tos vai dzēst

Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu personas datu kopiju jebkurā laikā, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību un/vai labot vai atjaunināt šo informāciju. Jūs varat arī lūgt pilnībā izdzēst Jūsu personisko informāciju, ja šobrīd Jums nav aktīvu pieprasījumu.

Mēs pieliksim visas komerciāli pamatotas pūles, lai nodrošinātu Jūs ar atbilstošu piekļuvi jebkādai Jūsu personiskajai informācijai, kuru mēs glabājam 30 dienas no Jūsu piekļuves pieprasījuma.

Jūs jebkurā laikā varat anulēt e-pasta sūtījumu saņemšanu, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi rent@amitours.lv vai izmantojot saiti, kas ir pieejama Jums sūtītajos ziņojumos.

Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms informācijas izsniegšanas par Jūsu pieprasītajiem personiskajiem datiem.

Sīkdatnes un to lietošana mājas lapās

“Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no Jūsu pārlūka, tādējādi Jums vienmēr nav dati jāievada no jauna, kad Jūs atgriežaties interneta vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu.

Šajā lapā mēs izmantojam sekojošas sīkdatnes:

Jūs varat uzzināt vairāk par sīkdatnēm, kuras mēs izmantojam šeit.

Dalīšanās ar Jūsu personīgo informāciju

Jūsu personisko informāciju, klientu informāciju vai biznesa informāciju mēs varam padarīt pieejamu sabiedrībām, kas nodrošina pakalpojumus, palīdzot mums uzņēmējdarbībā, piemēram, ar interneta vietņu analītikas vai klientu apkalpošanas nodrošināšanu. Šīs sabiedrības ir pilnvarotas izmantot Jūsu personisko informāciju, klientu informāciju tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai sniegtu mums šos pakalpojumus.

Mēs kopīgosim Jūsu personisko informāciju, klientu vai biznesa informāciju ar trešām pusēm tikai tādā veidā, kāds ir aprakstīts šajā Privātuma paziņojumā. Mēs nekādā veidā netirgosim Jūsu personisko informāciju trešām pusēm.